Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu www.pla-school.pl2. Aby chronić powierzone dane opracowano wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Są one regularnie sprawdzane pod względem zgodności z aktami w mocy prawa, np. ustawą o ochronie danych osobowych, czy ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną itp.3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika.4. Jeśli przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, to również mogą one być przetwarzane np. w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.5. Dane o użytkownikach i ich działaniach gromadzone są poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies” zgodnie z Polityka Plików Cookies.6. Cel formularzy może się różnić i zawsze jest jasno opisany. Np. w celu skontaktowania się z powodu rozpoczęcia kursu językowego, w celu informacyjnym, w celu pozyskania darmowych materiałów do nauczania itd.7. Osoba, która zamieściła swoje dane w formularzu ma do nich wgląd, prawo do modyfikacji oraz do zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.8. Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych dane pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani wykorzystane przez osoby trzecie. Więcej na stronie właściciela PLA SCHOOL, w Klauzula RODO (kliknij).9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu. Natomiast o wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i posiadają własne polityki prywatności.W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji:biuro@pla-school.pl