Polityka plików cookies

1. Serwis internetowy www.pla-school.pl, zwany dalej Serwisem, prowadzony przez PPHU MATEUSZ STASICA z siedzibą JUSZCZYNA 116, 34-382 BYSTRA, zwany dalej Właścicielem podczas świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu może wykorzystywać pliki cookies.

2. Pliki cookies to plikami tekstowe wysyłane na urządzenia końcowe (tj. komputer, telefon, itd.) z których korzysta Użytkownik.

3. Wykorzystywanie plików cookies ma na celu umożliwienie dopasowania prezentowanych treści oraz kompatybilność z urządzeniami Użytkownika, jak również służy Właścicielowi w celach statystycznych.

4. Pliki cookies wykorzystywane są zgodnie z postanowieniami art. 173 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.) i nie mają wpływu na poprawne funkcjonowanie urządzenia Użytkownika.

5. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zostaje informowany o stosowaniu plików cookies i może on zrezygnować z funkcji Plików cookies poprzez ustawienia używanej przez niego przeglądarki.

6. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w sposób anonimowy.

7. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

  1. cookies własne – przesyłane przez Stronę internetową Serwisu dla zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania
  2. cookies stron trzecich – przesyłane przez inne podmioty współpracujące z Właścicielem lub świadczące na jego rzecz usługi, jak również dostosowujące wygląd strony internetowej oraz prezentowanych treści do preferencji Użytkownika.

8. Przykłady stron trzecich wykorzystujących pliki cookies:

  1. Google Analytics - narzędzie analizy ruchu na Stronie internetowej Serwisu
  1. Google Tag Manager – narzędzie zarządzania pikselami lub tagami, które usprawnia pracę pośród narzędzi do analizy ruchu.
  1. WordPress Cookies – narzędzie usprawniające korzystanie z bloga
  2. Facebook Custom Audience oraz Piksel Facebooka– narzędzia analizy ruchu badające preferencje Użytkownika
  3. Pliki cookies stosowane przez portale społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, itp.) – narzędzia analizy ruchu na danym portalu

9. Korzystanie z Serwisu stanowi akceptację niniejszej Polityki plików cookies oraz zgodę na przesyłanie przez Właściciela plików cookies, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.).

10. Właściciel zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w postanowieniach Polityki plików cookies.

11. Właściciel Serwisu poinformuje o zmianach w Polityce plików cookies - te wchodzą w życie od dnia ich opublikowania.