WAT ZIJN ONZE LESSEN?

Anders Eenvoudiger Meer transparant

Elke bijeenkomst is origineel en uniek

De kennis van de uitvoering die geen enkele andere school of leraar je geeft. Traditioneel onderwijs leidt je bij de hand en je kan alleen groeien in de aanwezigheid van de leraar. In ons systeem groei je ook buiten de klas. Wij bekijken je prestaties, corrigeren eventuele fouten en geven adviezen. In het begin krijg je een enorme dosis kennis die je tussen de lessen door kan verkennen. 

We oefenen al tijdens de les en je hoeft niet bang te zijn voor fouten. Samen met onze mentor vul je je volgende communicatiedoelen in. Jouw struikelblokken, problematische kwesties of gebieden voor commentaar worden genoteerd. Uit elke actie die je onderneemt, trekken wij conclusies en leren wij verder voor jou!

Je leert grammatica in de praktijk en van je eigen fouten. Wij begrijpen dat goede theorie voortkomt uit praktijk, maar je kan jezelf pijn doen door te oefenen zonder basiskennis. Belangrijker nog: we respecteren het principe van gezond minimalisme, dus we begraven je niet in een berg van onnodige regels die niemand gebruikt.

We zullen je ook niet overspoelen met te lange lijst van woorden. We laten je eerst de context zien, en kiezen samen de woordenschat. "Woorden" zijn in feite overal om ons heen, de hele tijd. We gebruiken ze door te lezen, te praten, te luisteren of te schrijven. Dit betekent dat je bij elke stap nieuwe woordenschat met ons opneemt en aan meer aspecten van de taal werkt.

ALS JE HIER BENT…

dan besef je waarschijnlijk één ding: een leseenheid moet deel uitmaken van een goed doordacht geheel. Traditionele scholen geven hier nooit om vanuit het oogpunt van de leerling. Zij zorgen alleen voor hun eigen gemakkelijke en goedkope organisatie en schaalbaarheid van het bedrijf.

WAT BETEKENT DIT?

Scholen gebruiken een beoordelingssysteem dat "officieel" werk vergemakkelijkt, in plaats van echt te leren over de competenties van de leerling. Het doel is te voldoen aan de universele veronderstellingen van de school instelling, niet jouw ontwikkeling in een vaste richting.

Bovendien willen de meeste scholen zo lang mogelijk geld verdienen aan één leerling. Daarom organiseren ze groepsactiviteiten van lage kwaliteit die je niet dichter bij het bereiken van jouw doelen brengen.

TIJDSCHEMA

Hieronder zie je een voorbeeld van de weg die een van onze leerlingen heeft afgelegd. Hoeveel tijd je in elk stadium doorbrengt, hangt af van:

  • vanaf welk niveau je begint,
  • hoeveel tijd je doorbrengt met studeren tussen de lessen door,
  • hoeveel lesuren heb je per week
  • volg je ons adviezen en onze kennis
timeline_pre_loader
UITVOERING STAP - Maand 1

stap 1

Vaststellen van jouw behoeften, doelstellingen en taalprofiel

stap 2

Inleiding tot effectief en functionerend leren en eerste lessen
ONTWIKKELINGSFASE - maand 2, 3, 4, 5

stap 3

Het verwerven van eerste taalvaardigheden

stap 4

Het leren van de belangrijkste regels en woorden
FASE VAN DE INTERESSANTE ONTWIKKELING - Maanden 6, 7, 8, 9

stap 5

Beginnen met het gebruik van taalcompetenties

stap 6

De verworven kennis maakt het gemakkelijker om te werken aan boeiende en authentieke inhoud
VERIFICATIEFASE - maand 10, 11

stap 7

Verificatie van competenties met betrekking tot de gekozen doelstelling

stap 8

Tekortkomingen en gebreken aanpakken
SUCCESSTAP - Maand 12, 13, …

krok 9

Het taaldoel bereiken

stap 10

Werken aan verbetering van de taalvaardigheid (occasionele lessen in de volgende maanden)

WIL JE…

je taaltraject met ons doornemen?