De beste manier om talen te leren

Enkele jaren geleden ontwikkelde ik de exportafdeling van een bedrijf in medische hulpmiddelen door te onderhandelen met mensen op verschillende carrièreniveaus en op 3 continenten. Toen werd de beste manier om talen te leren geboren. Dankzij mijn kennis van neurolinguïstiek en psycholinguïstiek (studies aan de universiteit van Silezië) merkte ik dat we talen op de verkeerde manier leren en dat het leven van ons heel andere competenties vraagt.

De intuïtie van een verkoper raadde me aan een eigen kwalitatieve lesmethode te ontwikkelen en een school op te richten.

In de video hierboven bespreek ik kort de 9 gebieden die de PLA SCHOOL methode heeft gerevolutioneerd. Luister (in de derde zin begin ik Engels te spreken) of lees verder - ik beschrijf de details in het Nederlands.

VIDEO EXPLAINER

9 BELANGRIJKSTE  VERSCHILLEN

1. Actiebewustzijn

- waarom leert een kind een taal zonder super methoden, leraren, leerboeken? Is het mogelijk een dergelijk proces te herhalen? Hoe doe je dat? Wat kan je niet doen? Waarom laten andere scholen je gedachteloos handelen? - niet wetend wat werkt en wat niet?

2. Verschillende medewerkers

 - is het beter om een theoreticus met boekenkennis te hebben of een taal beoefenaar met aanvullende universitaire kennis? Docenten zijn heel vaak theoretici die patronen repliceren en maar één kennis zien: taalkennis. Ze vergeten dat taal een vaardigheid is. Bovendien is het een vaardigheid die geautomatiseerd moet worden...

3. Betrokkenheid

- is het gemakkelijker om te leren van inhoud die je extra waarde geeft? Of is het beter om te lezen over John die een fiets koopt en Susan die soep kookt? Taal moet voor een specifiek doel worden gebruikt en waarde brengen. Tekstboeken hebben alleen grammaticale waarde en dragen niets bij aan je leven.

4. Scope

- denk je dat grammatica alleen in leerboeken staat? Hoe is alle andere inhoud dan gemaakt? We gebruiken geen leerboeken en we hebben betere manieren om je te leren wat nodig is.

5. Doelen bereiken

- heeft de leraar op school je gevraagd wat je doelen zijn en wat je wilt doen in het leven? Hoe gebruik je taal? Dit gebeurt zelden. Het is zo steriel als het huis verlaten met een 'specifiek' doel... zonder doel. Is het wel mogelijk om in zo'n situatie het huis te verlaten?

6. Vaardigheden

- vergaar je gedachteloos kennis of leer je het te gebruiken? Het verwerven van vaardigheden is nog maar het begin. Zoals ik al eerder zei - je moet ze automatiseren als het om talen gaat! Je kan niet spreken met de intensiteit van een chirurg die een hart opereert!

7. Neurolinguïstiek

- woorden aanvullen, a,b,c,d, woordenlijsten maken - komt dit soort communicatie in het echte leven voor? Is het niet zo dat wanneer we nieuwe competenties opbouwen met traditionele methoden, blijken ze nutteloos te zijn? 

8. Beoordelingssysteem

- wat heb je eraan om te weten dat je iets slechter doet dan Kamil of Józek? Niets. De leraar heeft deze kennis ook niet nodig. We kennen een beter A/B beoordelingssysteem.

9. Psycholinguïstiek

- fouten zijn slecht? En ken je iemand die heeft leren skiën zonder te vallen? Dit is waar onze aanpak echt alles verandert! Geen blokkades meer, geen angst.

Laten we elk van deze 9 punten nog eens nader bespreken!

WIL JE…

je taaltraject met ons doornemen?

DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN6

1. De beste manier om talen te leren bestaat niet zonder een goede voorbereiding

Actiebewustzijn gaat over het begrijpen van het proces. Tijdens de uitvoering zullen we je veel belangrijke feiten uitleggen die je moet weten voordat je begint met leren. Daarnaast zullen we je goed onderzoeken en jouw taalprofiel opbouwen. Dit zal zowel je als ons voorbereiden op het hele proces.

Met deze informatie kunnen we de activiteiten doeltreffend plannen. En je, als leerling, zal begrijpen met welke activiteiten je onmiddellijk kan beginnen (ongeacht jouw taalniveau of leerdoel). Je zal jouw perceptie van de taal voor eens en altijd veranderen en je zelfverzekerd voelen. Je gaat ook bewust communiceren en stopt met het vertalen van zinnen in je hoofd.

 

Procesbewustzijn is de sleutel tot succes

Mensen kunnen de eerste taal alleen leren met behulp van intuïtie. Tenzij zij veel tegelijk leren, zoals in het geval dat hun ouders van verschillende nationaliteiten hebben. Eerst moet je een aantal belangrijke zaken begrijpen:

 • hoe het komt dat een jong kind een taal kan leren zonder magische leerboeken, super methoden, de beste scholen of professionele leerkrachten.
 • Waarom sommige mensen zo gemakkelijk talen leren terwijl anderen er grote moeite mee hebben, en hoe kan je dat veranderen?
 • Waarom leven sommige mensen vele jaren in het buitenland en kunnen toch geen vreemde taal spreken?
 • weet je wat een "denktaal" is?
 • hoe kunnen we ervoor zorgen dat de hersenen geen informatie over een nieuwe taal wissen tijdens de nachtelijke consolidatie van kennis?
 • Hoe leer je woorden als woordenlijsten onthouden niet werkt en gewoon woorden gebruiken niet volstaat?
 • hoe kan inzicht in het communicatieproces het leren drastisch versnellen?
 • en nog veel meer...

Wij laten zien hoe je deze kennis van het menselijk brein in praktijk kan brengen. Zo wordt elke minuut die je aan leren besteedt veel effectiever.

2. Hoe weten we dit en wie geeft er les op PLA SCHOOL?

We leren onszelf bij door steeds meer niche wetenschappelijke artikelen te lezen. In verschillende talen... Onze methode is gebaseerd op onderzoek dat, wanneer het wordt samengebracht in één systeem, een prachtig geheel vormt. Elk van deze studies schokt, onderwijst en motiveert. 

Wie inspireert ons? Kijk naar activisten zoals:

 • Noam Chomsky,
 • Paul Brocka,
 • Norman Geschwind,
 • Carl Wernicke,
 • Ludwig Lichtheim, 
 • Jean Piaget, 
 • Kuniyoshi Sakai,
 • Kazimierz Polański,
 • Andrzej Pisowicz,
 • Suzanne Corkin...

 

Waarom geen traditionele leraar?

Wat ons onderscheidt van gewone leraren is dat wij de taal oefenen en tegelijkertijd de taalkundige processen begrijpen. Wij wonen in het buitenland, werken in corporaties, hebben onze eigen bedrijven, reizen de wereld rond en zijn specialisten op vele gebieden.

De meeste leraren hebben de taal geleerd en gebruiken die om les te geven. Voor ons is het een instrument om onze doelen te bereiken: van zakelijke klantenservice, verkoop en marketing, tot productie. Veel van onze tweetalige docenten wonen, zijn geboren of opgegroeid in het Verenigd Koninkrijk, België of Nederland. Sommigen zijn opgeleid tijdens hun studie in Polen of in het buitenland. 

Dit zorgt voor een ongebruikelijke combinatie van competenties:

 • taalbeoefenaars met internationale ervaring,
 • leraren met een universitaire opleiding,
 • specialisten van de nieuwe generatie met op onderzoek gebaseerde methoden: neurolinguïstiek en psycholinguïstiek
DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN6
DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - reading

3. Selectie van materialen, motivatie en betrokkenheid

Taal is een instrument, en dat betekent dat de functie ervan voor een specifiek doel moet worden gebruikt. Als je het instrument op een onbekwame manier gebruikt, is het saai en niet erg effectief.

Dat wil zeggen, als je ski's aantrekt om ze gewoon thuis te proberen - het zal niet aantrekkelijk voor je zijn. Dat is hoe normale scholen lesgeven: op oppervlakkige, universele materialen waarvan je niets nuttig leert. Het is gewoon proberen.

En de echte pret begint op de skipiste!

 

Is de inhoud zo belangrijk?

Wat je hiervan moet begrijpen is dat de motivatie om actie te ondernemen en het engagement gebaseerd zijn op brede relevantie:

 • Bij ons leer je van wat je interesseert
 • Bij ons leer je nieuwe dingen in het spectrum van je interesses
 • Bij ons wil je gewoon leren en verlang je naar de volgende les

4. Je hebt geen studieboeken nodig, ze staan eigenlijk in de weg!

De beste manier om talen te leren kan niet gebaseerd zijn op standaard leerboeken en oefeningen. 

Het is allemaal doodsaai en je zet nutteloze kennis in je hoofd. Je moet iets heel eenvoudigs begrijpen: zelfs een 50-jarige met een uitstekende beheersing van de Poolse taal komt tekort... in het Pools.

 

“Taal is een levenslange leerling”

IEMAND, ERGENS

 

Elke taal is een enorme verzameling. Ik ken geen cosmetische terminologie, je kent misschien geen verkoop- en marketing terminologie en Józek kent geen bloemen terminologie. Ik denk dat dat normaal is, je niet? Juist daarom moet de omvang van de taal eerst goed worden ingeperkt, want het is onmogelijk om "de hele taal" te leren.

In het normale onderwijsmodel is de reikwijdte van de taal vanaf het begin zeer breed. Normale scholen gebruiken boeken waarin letterlijk alles staat. En later je gebruikt dit "nutteloze alles" niet.

Een dergelijke weg genereert negatieve emoties en is niet effectief.

DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - book
DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - darts - goals

5. Traditionele scholen mislukken in het stellen van doelen

Hmm, misschien stellen ze doelen die voor jou misplaatst en onjuist zijn. Dit betekent dat je in de verkeerde of onbekende richting gaat. Dat wil zeggen, je bent niet in staat het doel te vervullen... omdat het er niet is. Wij behandelen het opstellen van jouw Taalprofiel echt zorgvuldig. Wat betekent dit?

Vraag een willekeurige ondernemer of manager wat de S.M.A.R.T.-methodiek voor het stellen van doelen is. Zij zullen er zeker zeer vertrouwd mee zijn. Volgens het moeten de doelstellingen zijn:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

 

Als je het traditionele schoolsysteem analyseert, merk je dat de school geen doelen stelt die verband houden met jouw werkelijkheid. Het schoolsysteem richt zich liever op zichzelf en zijn behoeften. Zij houden zich bezig met eenvoudige actie op schaal en repetitieve processen.

Door dit alles voldoen de traditionele manieren van leren niet aan de eis van Realiteit en Aantrekkelijkheid. De Meetbaarheid, of beoordeling, waarover je leest in punt 8 van dit artikel is ook op een zwak niveau.

6. De beste manier om talen te leren is te investeren in vaardigheden

Memoriseren wordt overschat. We hebben toegang tot kennis vanuit onze smartphone! Vooral in talen: kennis betekent niets. Volgens de traditionele scholen is talenkennis echter cruciaal. Dat komt omdat ze jou als leerling willen classificeren en je met anderen willen vergelijken.

Het is gemakkelijk om kennis te toetsen op een stuk papier, met A, B, C, D of True and False tests. Dat kan niet met vaardigheden. Dat wil zeggen, je doet examens waarin je kennisniveau wordt getest, en zelden je werkelijke competenties (of te weinig).

 

Daarom komen we veel mensen tegen met een taalcertificaat op C1-niveau. Deze mensen weten vaak niet hoe ze deze kennis moeten gebruiken. Zij hebben slechtere resultaten dan schijnbaar minder goed opgeleide mensen - bijvoorbeeld op B2-niveau!

 

Bij PLA SCHOOL weten we dat een goede theorie volgt...

van de praktijk, maar het is onmogelijk te oefenen zonder theorie. 

 

Wij kennen de gulden middenweg en leren je vaardigheden, bekwaamheden en competenties! Wij verankeren de kennis in jouw realiteit en je gebruikt de taal uiteindelijk met gemak - als een instrument!

DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - competences, negotiation
DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - neurolinguistics

7. Neurolinguïstiek - “denken we in letters”?

Aan het begin van het leren op PLA SCHOOL moet je accepteren dat wat je tot nu toe deed of hebt gedaan meestal slecht en tot op zekere hoogte onjuist was. Door de school hebben we een slecht begrip van talen gekregen en hebben we het natuurlijke proces van taalverwerving en automatisering volledig losgelaten. En toch, zoals ik al zei, kan een jong kind een taal leren zonder leerboeken en oefeningen! Hoe is dit mogelijk?

Deze kennis verandert alles: 

 • begrijpen hoe je woorden kan leren, niet alleen om ze te onthouden maar ook automatisch te gebruiken zoals in de moedertaal!
 • leren "denken" in een vreemde taal en deze vaardigheid oefenen
 • je hersenen stimuleren om nieuwe kennis te willen "absorberen" 

 

Wat weet je over gewoontes?

Dit is slechts een vervanging van wat je te wachten staat. Bedenk echter dat bepaalde activiteiten bestaan uit gewoonten waar je niet aan denkt. Door bijvoorbeeld vanaf het begin "niet-technisch" te skiën - ontwikkel je slechte gewoonten.

Merk op dat skiën niet één activiteit is; het zijn honderden acties van vele spieren in je lichaam. Je denkt niet eens aan ze. Onderbewustzijn en automatisering - normale scholen zorgen nooit voor dat....

8. Wij meten het proces en je bent tevreden met deze manier van beoordeling 

Traditionele scholen geven de voorkeur aan "horizontale" beoordeling, dat wil zeggen het vergelijken van de prestaties van de ene leerling met die van een andere. Iedereen heeft totaal verschillende waarden, doelen en talenten. De beste manier om talen te leren is voor niets als je de vooruitgang op de verkeerde manier meet.

Wat zijn we gewend?

In het traditionele systeem wordt Kamila (die graag nagels doet) vergeleken met Przemek (die automonteur is). Op basis van een dergelijke vergelijking wordt een cijfer gegeven. Kunnen uit een dergelijke beoordeling conclusies worden getrokken om het leerproces te verbeteren? Nee. De twee mensen praten over verschillende onderwerpen, ze zijn op een andere plaats, ze hebben verschillende doelen - en ze moeten verschillende vaardigheden oefenen.

Hoe kunnen wij dit oplossen?

Bij een goed gemeten proces worden twee "foto's" vergeleken, maar bij één en dezelfde persoon: 

 • Kaart A (je taalvaardigheid bv. op 01.06.2023)
 • Kaart B (je taalvaardigheid bv. op 01.12.2023)

Uit een dergelijke vergelijking worden concrete conclusies getrokken:

 1. wat in de betrokken periode met succes is gedaan,
 2. wat nog verbeterd moet worden,
 3. welke volgende stappen we zullen nemen.

Het onderwerp van de beoordeling is een persoon, dus we winnen op vele niveaus. Voor de leerkrachten en de school is dit een onschatbare bron van informatie en inspiratie voor latere activiteiten. De leerlingen profiteren ervan want ze deelnemen aan een proces dat goed op hun behoeften is afgestemd.

Nog meer voordelen!

De psyche van de leerling doet ook goed. Onze methode maakt een feitelijke beoordeling zonder de psyche te beledigen of te beschadigen. Dit alles gebeurt zonder sommigen te achterstellen en zonder anderen te bevoordelen. 

Over de kwestie van vriendjespolitiek zou ook veel geschreven kunnen worden. Is waardegericht beoordelen (bekend van traditionele scholen) een goede zaak? Helaas is het ook gebruikelijk om uitstekende cijfers te geven aan middelmatige leerlingen! Maar een beschrijvende beoordeling (in PLA SCHOOL) schept geen verkeerd beeld.

Geen vereenvoudigde cijfers = precisie en geen ruimte voor overinterpretatie

DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - progress and assessment
DE BESTE MANIER OM TALEN TE LEREN - psycholinguistics and mistakes

9. Psycholinguïstiek - de beste manier om talen te leren is door fouten te maken!

"Fouten zijn tenslotte goed, maar scholen hebben onze psyche vernietigd en alles ingewikkeld gemaakt."

Deze sterke uitspraak is echt waar. We moeten blij zijn met elke fout waar we van kunnen leren. Elke fout is weer een stap naar de top. Er is geen lift, geen teleport, het kan niet anders. Door bang te zijn om fouten te maken zorg je ervoor dat je het doel mist.

In ons PLA SCHOOL systeem spelen fouten een belangrijke rol en worden ze gezien als een positief element van groei. Dit geldt op elk gebied van het leven. We spraken eerder over skiën, dus overweeg nu: is het mogelijk om te leren skiën zonder omvallen? Waarom zouden we een integraal onderdeel van het proces bestraffen? Waarom worden mensen nog steeds geestelijk misbruikt in traditionele scholen?

Samenvatting

Het klinkt allemaal goed. Maar voor ons - voor de school - is dit een enorme uitdaging. Om je de hoogste kwaliteit en de grootste waarde te bieden, moeten we echt veel tijd en energie investeren. Er is namelijk niet één beste manier om talen te leren.

Het is gemaakt voor elke individuele leerling...

WIL JE…

je taaltraject met ons doornemen?